Dobre cztery lata

Dobre cztery lata

Prawie 600 zadań inwestycyjnych za niemal 450 mln zł. Wśród nich m.in. zakończenie budowy dwóch odcinków trasy N-S, stadionu lekkoatletycznego, termomodernizacja ponad 20 szkół i przedszkoli, a także uruchomienie w szpitalu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz nowoczesnego Traktu Porodowego. Do tego 70 mln zł na remonty i pozyskanie dotacji zewnętrznych na poziomie prawie 373 mln zł. Tak w skrócie można podsumować mijającą kadencję prezydent Rudy Śląskiej – Grażyny Dziedzic.

Dla naszego miasta to były dobre cztery lata. Wydajemy rekordowe kwoty na inwestycje, a mimo to sytuacja finansowa Rudy Śląskiej jest stabilna – podsumowuje prezydent Dziedzic. – Dzięki dobremu gospodarowaniu budżetem mogłam konsekwentnie wcielać w życie swoje obietnice wyborcze. Zdecydowana większość z nich jest już zrealizowana, a część jest w realizacji. Są też takie sprawy, których z powodu uwarunkowań zewnętrznych, nie udało się nam dokończyć, ale pracujemy nad tym  – dodaje.

W 2014 roku Grażyna Dziedzic kandydowała w wyborach samorządowych z hasłem „Prezydent dla Mieszkańców”. Swój program wyborczy wsparła na dwunastu filarach. Większość ze złożonych przez nią obietnic miała charakter inwestycyjny. – W latach 2015-2018 na inwestycje wydaliśmy łącznie 445,8 mln zł, z czego 196,4 mln zł przeznaczyliśmy na inwestycje drogowe, 67,6 mln zł na sportowe i 53,4 mln zł na oświatowe. Łącznie zrealizowaliśmy 581 zadań inwestycyjnych – wylicza Grażyna Dziedzic.

Drogi

Na inwestycje drogowe przeznaczono 196,4 mln zł. Najważniejszymi była budowa dwóch odcinków trasy N-S za ponad 114 mln zł. Dzięki dofinansowaniu unijnemu do budżetu miasta wróci ok. 80 mln zł. Gotowa jest już też dokumentacja na kolejny odcinek trasy. Jeszcze w tym roku ma być ogłoszony przetarg na to zadanie. Obecnie projektowany jest odcinek od DTŚ do granicy z Bytomiem. Wśród pozostałych zrealizowanych inwestycji drogowych należy wymienić m.in. przebudowę ul. Górnośląskiej, budowę ronda na łączniku drogowym pomiędzy DTŚ i rondem UE, rozpoczęcie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Wolności, Magazynowej i Brańskiego, a także rozpoczęcie przebudowy ul. Piastowskiej. Ponadto opracowywana jest dokumentacja przebudowy ul. Wolności. Jest też gotowa koncepcja budowy obwodnicy Kochłowic. W mijającej kadencji na remonty dróg i chodników przeznaczono 34,7 mln zł. Z tych środków wyremontowano 165 tys. m² jezdni oraz 42 tys. m² chodników. Priorytetem była też przebudowa dróg gruntowych. Przebudowano ich 12. Poza tym utworzono 978 nowych miejsc postojowych.

Polityka mieszkaniowa

„Strzałem w dziesiątkę” okazał się wprowadzony program wspierania budownictwa jednorodzinnego. Dzięki niemu działki oddane w użytkowanie wieczyste można wykupić z 75-procentową bonifikatą. Od początku programu zbyto już w ten sposób 174 nieruchomości. Do końca roku będzie jeszcze możliwość wykupienia kilkudziesięciu działek. Oprócz tego w kwietniu 2017 r. została podpisana umowa na budowę 50 mieszkań komunalnych przy ul. Stromej i Bytomskiej. Prace mają się zakończyć w przyszłym roku, a ich wartość to 7,75 mln zł. Podobna inwestycja planowana jest przy ul. Bankowej. Gotowa jest już dokumentacja projektowa. Miasto dołożyło też 7,4 mln zł do budowy 132 mieszkań w TBS-ach przy ul. Kędzierzyńskiej i Czempiela w Orzegowie. Dzięki temu ich najemcy nie muszą wpłacać 25-procentowego udziału w kosztach budowy lokalu.

Oświata

Władze miasta z sukcesem wprowadziły rządową reformę oświaty, dzięki czemu żaden nauczyciel nie stracił pracy. Na inwestycje oświatowe przeznaczono 53,4 mln zł. Z tych środków ocieplono m.in. 23 placówki oświatowe (38,1 mln zł) oraz wybudowano halę sportową przy SP nr 14 w Bielszowicach (4,8 mln zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 1 mln zł). Obecnie praktycznie wszystkie budynki miejskie są ztermomodernizowane. Od tego roku miasto odnawia wyeksploatowane szkolne boiska sportowe oraz place zabaw.

Zdrowie

Konsekwentnie dbamy o jakość świadczonych usług przez szpital w Goduli – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Placówka otrzymała z budżetu miasta milion złotych na wkład własny do modernizacji budynków przy ul. Lipa, 4,5 mln zł na utworzenie OIOM-u, 2,5 mln zł na Trakt Porodowy, prawie 3,4 mln zł na przebudowę i uporządkowanie architektoniczne szpitala i ponad 2,5 mln zł na modernizację I piętra pawilonu E i termomodernizację pawilonów A i B wraz z budową wind w Bielszowicach oraz na doposażenie oddziałów w sprzęt. Poza tym w tej kadencji w Rudzie Śląskiej wprowadzono dotacje dla żłobków niepublicznych oraz klubów dziecięcych. Wcześniej takich dopłat nie było. Na pierwsze zadanie przeznaczono niemal 858 tys. zł, na drugie prawie 199 tys. zł. Dzięki zmianom obecnie działają 2 żłobki miejskie, w których są 154 miejsca, 6 żłobków prywatnych z 178 miejscami oraz 4 kluby malucha dla 98 dzieci. Tworzony jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wraz z Hospicjum.

Rekreacja

W Rudzie został zrewitalizowany park A. Kozioła (ponad 2 mln zł). Dodatkowo wybudowana została tam siłownia napowietrzna. Z kolei na terenie bielszowickiej „Strzelnicy” oddano do użytku specjalny tor do jazdy rowerem oraz boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Swoje oblicze zmieniła też Burloch Arena, gdzie powstało nowoczesne zadaszone lodowisko oraz zaplecze szatniowe. Wykonane zostało także oświetlenie boiska do rugby. Dodatkowo powstał tam 800-metrowy tor do jazdy terenowej na rowerze oraz restauracja z tarasem. Utworzona została naturalna górka saneczkowa i powstało zaplecze dla lodowiska. W sumie do tej pory realizacja wszystkich etapów modernizacji Burloch Areny kosztowała około 11,8 mln zł.

W latach 2015 – 2018 wybudowano 15 km dróg rowerowych oraz wytyczono ok. 25 km szlaków rowerowych. Rozpoczęto także budowę Traktu Rudzkiego. Będzie to trasa rowerowo–piesza, która na niektórych odcinkach będzie mogła być wykorzystywana również przez rolkarzy. Poza tym powstały cztery tory rowerowe typu pumptrack – w parku „Strzelnica”, przy SP 2, przy SP 15 i w rejonie SP 3. Łącznie kosztowały one 576 tys. zł. Nie udało się natomiast przejąć ośrodka Borówka, co wiązałoby się z koniecznością zmiany granic administracyjnych Rudy Śląskiej.

Sport

Jedną z najważniejszych inwestycji sportowych mijającej kadencji była budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej (koszt około 10 mln zł). Obiekt powstał zamiast planowanej tam hali widowiskowo-sportowej, która z powodu szkód górniczych nie mogła być wybudowana w tym miejscu. Dlatego zdecydowano, że gruntownie wyremontowana zostanie hala w Halembie. Ta ostatnia inwestycja realizowana ma być etapami przez najbliższe lata. Ogłoszono już pierwszy przetarg w tej sprawie. Zgodnie z zapowiedzią wyborczą wśród imprez sportowych stałe miejsce znalazł Rudzki Półmaraton Industrialny, w którym co roku bierze udział około 1000 zawodników. Cyklicznie odbywają się też przejazdy rolkarzy po ulicach miasta.

Bezpieczeństwo

W mijającej kadencji o 16 zwiększyła się liczba kamer w systemie monitoringu miasta, którego tworzenie rozpoczęto praktycznie od podstaw w pierwszych czterech latach prezydentury Grażyny Dziedzic.  Aktualnie w systemie działa 36 kamer. Do końca roku zainstalowane zostaną jeszcze dwie. Poza tym poprawie bezpieczeństwa służy także wymiana oświetlenia. Od 2015 r. doświetlono 38 przejść dla pieszych. W wielu przypadkach są to przejścia znajdujące się w pobliżu szkół. Oprócz tego w mieście systematycznie wymieniane jest stare oświetlenie uliczne na nowe – LED-owe. Jest ono też montowane przy okazji wykonywania nowych inwestycji drogowych. W tej kadencji zamontowanych zostało ponad tysiąc nowych słupów oraz około 1 300 opraw oświetleniowych.

Transport publiczny

Z powodu braku zgody ze strony władz KZK GOP na wprowadzenie w Rudzie Śląskiej bezpłatnej komunikacji na liniach wewnątrzmiejskich, Grażyna Dziedzic rozpoczęła starania o darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży. I tak w 2016 r. opracowany został pilotażowy program refundacji kosztów przejazdu na terenie miasta komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży. Zakładał on pełną refundację dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, natomiast dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych przewidywał 20 zł dopłaty do zakupionych biletów. Niestety pomysł nie uzyskał akceptacji większości radnych. – Nie poddałam się i to, czego nie udało mi się przewalczyć w Rudzie Śląskiej, na mój wniosek udało się ostatecznie wprowadzić na terenie całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzięki temu dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą jeździć komunikacją miejską za darmo – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Miasto opracowało już dwie dokumentacje dotyczące budowy centrum przesiadkowego w Chebziu. Do listopada br. gotowa ma być trzecia. Warto wspomnieć, że w tym roku ogłoszony został konkurs na dofinansowanie takich inwestycji. Przygotowywany jest już wniosek o dotację. Zostanie on złożony w ostatnim kwartale tego roku. Ponadto już teraz za 1 mln zł trwa budowa parkingu przy ul. Przedtorze w rejonie rewitalizowanego budynku dworca w Chebziu, który będzie stanowił również część centrum przesiadkowego. Będzie się tam znajdowało 58 miejsc parkingowych.

Infrastruktura

Zgodnie z obietnicą w Rudzie Śląskiej powstaje Trakt Rudzki. Inwestycja ta podzielona została na etapy. Obecnie trwają prace na odcinku od hałdy przy ul. 1 Maja do ul. Czarnoleśnej. Gotowa jest zdecydowana większość tego odcinka i lada dzień będzie on oddany do użytkowania. W ramach realizacji tego projektu do końca 2019 roku zrewitalizowanych zostanie łącznie 7 dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 ha. Na realizację Traktu Rudzkiego pozyskano ponad 6 mln zł ze środków UE.

Budżet obywatelski

Systematycznie zwiększane są środki na budżet obywatelski. Dla porównania w 2015 roku na ten cel zarezerwowana była kwota 2,375 mln zł, w tym roku 2,815 mln zł, a w przyszłym roku będzie to 3,720 mln zł. W tym roku uruchomiona została specjalna platforma elektroniczna, pozwalająca na złożenie wniosków do budżetu obywatelskiego, a także głosowanie on-line.

Dialog społeczny

W sumie w tej kadencji zorganizowano już ok. 60 spotkań z mieszkańcami w dzielnicach. Kolejne  właśnie się odbywają. Oprócz tego prowadzone są konsultacje. Najważniejsze z nich dotyczyły rewitalizacji hałdy przy ul. 1 Maja, przebudowy ul. Janasa i ul. Piastowskiej, koncepcji rewitalizacji Placu Niepodległości, opracowania dokumentacji przebudowy ul. Wolności oraz koncepcji budowy trasy N-S od ul. Magazynowej do granicy z Bytomiem.

Kultura

Z roku na rok zwiększa się budżet na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. W 2015 r. było to niespełna 9,8 mln zł, w ubiegłym roku 12 mln zł, a w tym zaplanowano prawie 24 mln zł. Tak duża kwota zaplanowana na ten rok wiąże się z realizowanymi aktualnie inwestycjami. W tym roku zakończy się przebudowa pomieszczeń Muzeum Miejskiego oraz rewitalizacja zabytkowego budynku dworca w Chebziu i adaptacja go pod siedzibę biblioteki. Systematycznie zwiększa się też pula środków na bieżącą działalność miejskich ośrodków kultury. Na działalność MCK-u oraz Domu Kultury w 2015 r. przeznaczono 2,1 mln zł, natomiast na ten rok zaplanowano już ponad 2,5 mln zł. Więcej pieniędzy trafia też na Miejską Bibliotekę Publiczną – w 2015 było to 4,2 mln zł , a w tym 4,7 mln zł oraz Muzeum Miejskie – w 2015 r. 610 tys. zł, a w roku bieżącym blisko 930 tys. zł. – W ostatnich czterech latach przeznaczaliśmy też każdego roku ponad 1 mln zł na organizację samych imprez miejskich, konkursów oraz przeglądów artystycznych – mówi prezydent Dziedzic.