Program na lata 2018-2023

Program wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Grażyny Dziedzic na lata 2018 – 2023

Mieszkasz:

 1. Budowa ponad 200 mieszkań komunalnych i budownictwa społecznego w Orzegowie, Rudzie, Czarnym Lesie i Nowym Bytomiu.
 2. Remont i adaptacja ponad 80 lokali na lokale socjalne, w szczególności w Nowym Bytomiu, Rudzie, Wirku i Orzegowie.
 3. Rewitalizacja podwórek i skwerów, np. ul. Niedurnego 28, ul. Młodego Górnika, ul. Sobieskiego, ul. Matejki 2-10, ul. Matejki 7-9, ul. Licealna, ul. Kałusa 18, ul. Górnicza/Wesoła/ ul. Podgórze 5-15.
 4. Budowa zespołów garaży celem uporządkowania kompleksów garaży blaszanych, w szczególności w Nowym Bytomiu (Ratowników, Grochowska, Mieszka I), Wirku (Obrońców Westeplatte, Robotnicza), Bykowinie (Kopalniana) i Goduli (Szyb Zofii, Stara).
 5. Budowa blisko 800 nowych miejsc parkingowych m.in. przy ul. Piastowskiej, Burloch Arenie, ul. Racławickiej – Kosynierów, ul. Jasnej, ul. Grochowskiej.
 6. Dalsze ograniczanie tzw. „niskiej emisji” – dofinasowanie wymiany starych pieców na nowe – ekologiczne oraz dofinansowanie tzw. odnawialnych źródeł energii.
 7. Modernizacja oświetlenia ulicznego (ponad 1100 słupów oświetleniowych i ponad 3300 opraw LED).
 8. Przekształcenie dróg gruntowych w drogi utwardzone (m.in. modernizacja lub rozbudowa ul. Bałtyckiej, Piernikarczyka, Żeleńskiego, Dożynkowej, Dzierżonia, Kossaka, Podlaskiej, Siewnej, Pawła, Pięknej, Piwnej, budowa łącznika pomiędzy ul. Narcyzów i Chryzantem, budowa drogi pomiędzy ul. Kingi i Na Piaski).
 9. Budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych.
 10. Budowa inteligentnego monitoringu oraz systemu zarządzania ruchem samochodowym
 11. Remont i rozbudowa placówek oświatowych:
 • budowa nowej szkoły w Bielszowicach przy ul. Szkolnej,
 • remonty szkół objętych ochroną konserwatorską – m.in. SP nr 23- Bykowina , SP nr 7- Wirek , ZSO nr 1- Ruda, SP nr 1- Nowy Bytom, MDK – Ruda
 • modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej –  m.in. ZSP nr 2- Czarny Las, ZSP nr 6 -Wirek, ZS Specjalnych – Ruda,  ZSP nr 4 – Czarny Las, SP nr 41 -Ruda, SP nr 24 -Halemba, SP nr 15 – Halemba, SP 40 – Ruda, SP 21- Kochłowice,  ZSO nr 4 -Orzegów, SP nr 22- Nowy Bytom
 • modernizacja przedszkolnych placów zabaw – m.in.  MP nr 8 – Ruda, MP nr 4 – Nowy Bytom, MP nr 28 Bielszowice, MP 42- Kochłowice, MP nr 12 Godula, MP w ZS-P nr 1 – Chebzie, MP nr 39 – Halemba, MP nr 19 – Wirek, MP nr 25-Halemba, MP nr 31-Bykowina.
 1. Tworzenie nowych miejsc w niepublicznych żłobkach dzięki m.in. podniesieniu dotacji do maksymalnie 500 zł na jedno dziecko.
 2. Wprowadzenie elektronicznego systemu monitorowania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Poprawa jakości świadczonych usług w Szpitalu Miejskim poprzez:
 • remont Izby Przyjęć, oddziału ginekologiczno-położniczego i psychiatrii,
 • przeniesienie pediatrii do Goduli,
 • budowa nowego budynku dla poradni przyszpitalnych w Goduli,
 • budowa nowego przyszpitalnego parkingu w Goduli,
 • utworzenie oddziału rehabilitacyjnego w Bielszowicach,
 • rewitalizacja szpitalnego parku w Bielszowicach,
 • zakup nowego sprzętu dla szpitala,
 • rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z hospicjum.
 1. Kontynuacja idei budżetu obywatelskiego.
 2. Poprawa jakości obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta, w tym przeniesienie wydziału komunikacji do nowej siedziby.
 3. Dalsze wspomaganie niepełnosprawnych mieszkańców Miasta poprzez wsparcie rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne (OPDziR, klasy integracyjne w szkołach, specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze) oraz aktywizację społeczną (warsztaty terapii zawodowej, Senior Wigor) i zawodową (RZAZ).

Pracujesz

 1. Tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy:
 • utrzymanie systemu ulg podatkowych dla inwestorów,
 • uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych,
 • rozbudowa infrastruktury drogowej: kontynuacja budowy trasy N-S, budowa obwodnicy Kochłowic, Goduli, Orzegowa i Rudy.
 1. Wydzielenie i sprzedaż miejskich działek dla małych i średnich firm prowadzących działalność na terenie Rudy Śląskiej.
 2. Promocja miasta jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów / niskie podatki, dobra infrastruktura, świetna komunikacja.
 3. Stworzenie Rudzkiej Strefy Smaku w Nowym Bytomiu – miejsca, w którym powstaną nowe kawiarnie, restauracje i puby (50 proc. ulga w podatku od nieruchomosci w wyznaczonych strefach przez okres 5 lat).
 4. Stworzenie Strefy Kupiecko-Usługowej w Wirku (preferencyjne 50 proc. stawki podatku od nieruchomosci oraz tytułu najmu lokali).
 5. Budowa centrum przesiadkowego w Chebziu.
 6. Realizacja programów wspierających osoby rozpoczynające działalność gospodarczą (RAR Inwestor, Śląski Inkubator Przedsiębiorczości, Powiatowy Urząd Pracy).
 7. Kontynuacja i rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez finansowe wsparcie projektów organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta m.in. w zakresie: kultury, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia i profilaktyki, ekologii, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, edukacji.

Odpoczywasz:

 1. Realizacja programu „Plac zabaw w każdej dzielnicy”.
 2. Modernizacja kompleksu sportowego „Slavia”:
 • budowa nowego stadionu piłkarskiego z krytą trybuną,
 • budowa hali do gry w tenisa ziemnego.
 1. Przekształcenie MCK w Nowym Bytomiu w Teatr Impresaryjny, który będzie zapraszał do Rudy Śląskiej renomowane teatry z całej Polski.
 2. Realizacja trzeciego etapu przebudowy Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej
  i budowa zaplecza obiektu, modernizacja Orlika.
 3. Rozbudowa ścieżek rowerowych (od ul. Bukowej do Głównej, w ciągu ul. Głównej i części ul. Kokota, wzdłuż ul. Kochłowickiej – od Oświęcimskiej do autostrady, w ciągu ul. Starej, Pawła i Niedurnego (od ul. Podgórze do Plant Kowalskiego), od ul. Bielszowickiej do Gęsiej, w ciągu ul. Halembskiej i Nowy Świat.
 4. Rewitalizacja Nowego Bytomia:
 • utworzenie strefy wolnej od ruchu samochodowego,
 • stworzenie warunków do powstawania kawiarni, restauracji i pubów – stworzenie Rudzkiej Strefy Smaku,
 • budowa pasażu pieszego przy MCK,
 • budowa parkingu przy ul. Grochowskiej/Czarnoleśnej,
 • przebudowa Placu Jana Pawła II.
 1. Rozbudowa kąpieliska odkrytego w Nowym Bytomiu – np. plac wodny, boiska do gry w siatkówkę.
 2. Budowa dwóch ogrodów jordanowskich (Park Strzelnica, park przy MCK).
 3. Modernizacja hali sportowej w Halembie.
 4. Rewitalizacja Wielkiego Pieca wraz z adaptacją tegoż obiektu na potrzeby ruchu turystycznego.